Verzekering

Bij kwetsuur of ongeval tijdens de les verwittig je onmiddellijk de lesgever. Hij/zij zal dan de gepaste maatregelen nemen en indien nodig EHBO toedienen. Het staat je uiteraard ook vrij om beroep te doen op een dokter en/of spoeddienst. De lesgever zal je ook hierin bijstaan.

Er wordt ook gevraagd nooit de les te verlaten zonder toelating van de lesgever. Indien echt dringend kan een teken naar de lesgever toe volstaan alvorens de les te verlaten.

Als lid van BRC Halle vzw ben je verzekerd tegen sportongevallen: de premie zit vervat in het lidgeld dat je betaalt bij je (her) aansluiting.

De polis bij ETHIAS is afgesloten via de aansluiting bij SPORTA Federatie VZW en het verzekerd risico houdt in ‘burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen voor Karate-do, Kobudo en Tai chi’. De aangifte van een ongeval doe je zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 5 dagen na datum van het ongeval. Vraag hiervoor de nodige formulieren aan de lesgever. De aangifte zelf gebeurt online door de clubverantwoordelijke.

Na de aangifte krijg je een dossiernummer en handel je rechtstreeks het dossier af met de verzekeraar ETHIAS.