De technische commissie

De technische commissie heeft tot taak de technisch directeur bij te staan in de uitwerking van het sportieve en technische beleid van de club.

Er is een technische commissie voor de jeugdwerking (Karate-do kinderen en jongeren) en een commissie voor de volwassenwerking (Karate-do volwassenen, Kobudo, Tai Chi).

Zij kan alle initiatieven nemen die bijdragen tot een betere werking op technisch vlak in de verschillende afdelingen die deel uitmaken van de club.

Zij bepaalt samen met de technisch directeur de objectieven op langere termijn en draagt bij tot het uitwerken van een jaarplan. Indien nodig kunnen leden van de technische commissie de lesgever(s) bijstaan tijdens de lessen, stages en workshops.

De technische commissie vergadert meermaals per jaar: bij aanvang van het seizoen voor het bespreken van de jaarlijkse objectieven, halverwege voor een tussentijdse evaluatie en op het einde voor het eindbilan.