Sporta Check 2024

De Sporta Check is een instrument voor clubs die een beeld willen krijgen van de kwaliteit van hun werking.
‌Aan de hand van een uitgebreide checklist wordt er gepolst binnen 8 thema’s naar de clubwerking.

De checklist bestaat uit 8 themachecks: organisatie, sportief aanbod, communicatie, lesgevers, veiligheid/gezondheid/integriteit, toegankelijkheid, vrijwilligers, cohesie en sfeer. Onder elk thema staan een aantal criteria beschreven waaraan de club wel/niet voldoet.

Na het beantwoorden van de criteria en vragen waaraan je club wel/niet voldoet krijg je het eindresultaat te zien.
‌Behaal je het vereiste minimum, dan voldoet je club aan de “Sporta Check”!

Om de Sporta Check te behalen moet de club voldoen aan minstens 5 van de 8 themachecks. Je voldoet aan een themacheck als je binnen dat thema minstens de helft van de beschreven criteria kan afvinken.