Over ons

Wie zijn we

Het Budo Research Centrum Halle (BRC Halle) is gesticht te Halle op 03 december 1987 onder impuls van Sensei Alex Hauwaert, Kyoshi, 8 Dan (expert CRB-IT). 
Onder zijn technische leiding volgt de club de filosofie en vorming voorgesteld door Soke Roland Habersetzer, 9 Dan en stichter van het ‘Centre de Recherche Budo – institut Tengu’ (CRB-IT) uit Straatsburg (Frankrijk).

De band met CRB-IT bestaat reeds sinds 1983, wanneer beide personen elkaar ontmoeten tijdens een internationale karate stage te Gent. 
Nadien volgen de kontakten mekaar op en in 1987 beslist Alex Hauwaert een eigen dojo op te richten en zich aan te sluiten bij deze internationale vereniging.  
Naast de afdeling Karate-do (voor kinderen, jeugd en volwassenen) kan je bij ons terecht voor Kobudo en Tai Chi.

De club is ook aangesloten bij SPORTA Federatie (lidnummer VB/179), is erkend door de stad Halle en Sport Vlaanderen, lid van de sportraad Halle en ook eco-sportief en sociaal geëngageerd. Momenteel telt de club ongeveer 160 actieve leden verspreid over de verschillende afdelingen.

Sinds 24 juni 2021 is de structuur van de club aangepast naar een VZW met een algemene vergadering en bestuursorgaan. De technische omkadering bestaat uit een technisch directeur, lesgevers en assistenten die geregeld samenkomen in een technische commissie voor jeugd en volwassenen.

Onze visie

Het Budo (verzamelnaam voor verschillende vechtkunsten) verspreiden naar het grote publiek en hierbij alle geïnteresseerden – ongeacht gender, afkomst, … –  op basis van competenties, ervaring en goed bestuur, op verantwoorde wijze begeleiden in de beoefening van Karate-do, Kobudo en Tai Chi.

Onze missie

BRC Halle vzw wil

  • De beoefenaars van Karate-do en Kobudo volgens de Tengu-filosofie optimaal voorbereiden om gepast te reageren bij elke vorm van agressie. Hierbij wordt gestreefd naar een authentieke beleving der vechtkunsten met de nadruk op een juiste houding (ethiek) en een verantwoord gedrag, wederzijds respect, vertrouwen en vriendschap.
  • De beoefenaars van Tai Chi begeleiden volgens hun individuele mogelijkheden in de zoektocht naar beweging, rust en ontspanning. Hierbij wordt gestreefd naar balans en harmonie, een gevoel van innerlijke rust en beleving.
  • Onder leiding van zorgvuldig opgeleide lesgevers een kwalitatief onderricht verzekeren in alle competentiedomeinen met behoud van het authentieke karakter van de vechtkunsten waarbij de ontwikkeling van de beoefenaar centraal staat ver verwijderd van elke competitieve vorm.