De Sensei

Alex Hauwaert

Alex Hauwaert ontdekt karate-do in 1975. Hij oefent enkele jaren in de schoot van de Vlaamse Karate Associatie en behaalt er een 1 Dan in 1982 en 2 Dan in 1984. Enigszins ontgoocheld door een al te sportieve aanpak en benadering van de verschillende federaties in België, beslist hij om zelf zijn eigen weg te zoeken.
Zo ontmoet hij tijdens een stage in Gent eind 1983 Sensei Roland Habersetzer en volgt sindsdien onafgebroken de stages, vormingen en bijscholingen in de schoot van deze internationale associatie ‘Centre de Recherche Budo – Institut Tengu’ en dit zowel in Karate-do, Kobudo als Tai Chi.

Na examens voor een internationale jury behaalt hij een 5de Dan op 21 maart 1999.
Naast expert in Karate-do, Kobudo en Tai- Jitsu is Alex Hauwaert sinds 1991 tevens gediplomeerd lesgever in het Tai ji quan (of Tai Chi), een kunst die hijzelf beoefent sinds 1983.

Op zaterdag 26 maart 2022 (tijdens de jaarlijkse Lentestage) wordt hem, alsook aan zijn collega en vriend Jacques Faieff, de titel van Kyoshi of 8 Dan graad Tengu-ryu Karate-do uitgereikt.

In 2018 ontvangt hij van de stad Halle de trofee Sportverdienste ‘Michel Bellemans’. Deze prijs kan men slechts eenmaal bekomen en bekroont personen die voor de stad Halle een bijzondere bijdrage hebben geleverd op sportgebied.

Alex Hauwaert is tevens auteur van het boek ‘Tai Chi, voor rust en harmonie’ dat verschenen is in april 2022.

Lesgevers

Serge Beulen

Serge Beulen, geboren in 1967, is reeds meer dan 30 jaar actief in het Budo en start met Karate-do in 1991. Na het behalen van een 1 Dan in 1996 klimt hij verder op en legt succesvol examens af voor 2 Dan (1999), 3 Dan (2004), 4 Dan (2009) en behaalt een 5 Dan (Tashi-ho) in maart 2016 te Straatsburg.

Daarnaast bekwaamt hij zich ook in Kobudo en behaalt hierin een 1 Dan in 2000, een 2 Dan in 2006 en een 3 Dan in maart 2013.

Vandaag is hij assistent technisch directeur en staat in voor de lessen Karate-do voor de kinderen (6 tot 12 jaar) en de lessen Kobudo.

Gregory Vierendeel

Gregory Vierendeel, geboren in 1987, start als 10 jarige met Karate-do en is sindsdien onafgebroken lid van onze club. In 2006 behaalt hij een 1 Dan, een 2 Dan in 2008, 3 Dan in 2015 en in juni 2022 een 4 Dan (Renshi).

Heden staat hij in voor de afdeling Karate-do jeugd (van 12 tot 18 jaar) en omkadert de lessen op woensdagavond. Hij is tevens de drijvende kracht achter de sportkampen georganiseerd in de schoot van onze club.

Liliane Severs

Liliane Severs ontdekt Tai Chi in 2002 en volgt sindsdien onafgebroken de lessen, workshops en stages. Met meer dan 20 jaar ervaring in Tai Chi is ze nu mede verantwoordelijk voor de omkadering van de lessen voor beginners. Op maandagochtend begeleidt ze wekelijks de Tai Chi basisgroep in CC ‘t Vondel.

Assistenten

Assistenten staan de lesgever bij tijdens het verloop van de lessen. Zij beschikken over de nodige kennis en competenties om deze taak te volbrengen. Het zijn leden die een jarenlange ervaring kunnen voorleggen in de verschillende disciplines (Karate-do, Kobudo en Tai Chi).