Disclaimer

Deze website is samengesteld met de grootste zorg en alle informatie is zorgvuldig samengebracht.
Zeer geregeld worden aanpassingen en updates uitgevoerd teneinde de bezoeker een goed beeld te geven van onze activiteiten.

Bezoekers die gebruik maken van de informatie op deze website doen dat geheel op eigen risico.
Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit een verkeerd gebruik van de informatie van deze website.