Roland Habersetzer

9de Dan, “Hanshi” Soke (Meester-stichter) Ryu (school) Tengu-no-michi

Roland Habersetzer is geboren in 1942 en beoefent de vechtkunsten sinds 1957. In 1961 behaalt hij de 1ste Dan graad en is hiermee een van de jongste zwarte gordels in Frankrijk. Gedurende 10 jaar spant hij zich in om voor de Franse Karate Federatie het karate in de Elzas te promoten. Maar hij is te ontgoocheld door een al te sportieve en enge aanpak van wat voor hem een culturele uitdrukking en kunst hoort te zijn. In 1974 sticht hij dan het Centre de Recherche Budo (origineel Centre Rhénan Budo en nu Centre de Recherche Budo – Institut Tengu): een internationaal organisme dat alle budokas wil samenbrengen die zich echt bekommeren om de spirituele toekomst van de Chinese en Japanse vechtkunsten.
In dat algemene kader en doorheen ontelbare stages en conferenties over de ganse wereld, maar ook door een indrukwekkende encyclopedie boeken en teksten, heeft hij echt pionierswerk verricht en getracht de traditionele waarden van deze disciplines te allen prijze te behouden.
Volledig terecht wordt hij dan ook beschouwd als een expert in de Japanse (Budo) en Chinese (Wu Shu) vechtkunsten. Hij wordt hiervoor erkend zowel in Frankrijk, China als Japan.
Tijdens zijn laatste bezoek aan Japan (april 2006) wordt hij door beide grootmeesters, Hanshi Tsuneyoshi OGURA en Hanshi Tadahiko OHTSUKA, erkend als meester-stichter (Soke) van zijn eigen school Tengu Ryu (Tengu-no-michi). Tevens reiken ze hem de graad van Hanshi – 9de Dan uit na een voorstelling van zijn visie op de vechtkunsten.

De vereniging past zijn naam dan ook aan in Centre de Recherche Budo – Institut Tengu. Met meer dan 80 werken gepubliceerd sinds 1968 is hij ongetwijfeld op wereldvlak de belangrijkste auteur van de grootste encyclopedie ter wereld gewijd aan gevechtsdisciplines. Zijn werk is zowel een referentie op het vlak van historiek, techniek en pedagogiek in alle landen met Franse uitdrukking maar ook elders. Ongetwijfeld trekt hij hiermee de aandacht van alle beoefenaars die enkel het sportieve aspect bekijken zonder de nodige culturele achtergrond. Vanuit de bakermat van CRB, gevestigd te Straatsburg, combineert hij gevechtstechnieken en het behoud van traditionele waarden.
Als expert in karatedo, kobudo en tai ji quan wil hij alle pistes ontdekken om op doeltreffende wijze de vechtkunst te beleven : hiertoe zelfs het gebruik van eigentijdse wapens.

Gelijklopend aan de talrijke activiteiten als budoka doet hij, in de schoot van het Tengu instituut opgericht in 1995, veel opzoekingwerk waarbij alle gevechtsvormen worden vergeleken en bundelt hij dit alles in een globaal concept van persoonlijke verdediging (Geïntegreerde Verdedigingstechnieken) die meer afgestemd zijn op de noden van de actuele maatschappij.
De originaliteit van dit systeem berust vooral in de mogelijkheden om te werken in alle richtingen, op de capaciteit deze technieken te integreren volgens de behoefte en omstandigheden alsook op een ethiek die erop gericht is op een intelligente manier zijn kennis te gebruiken in een conflictsituatie.
Het is deze geest van research eigen aan de lange traditie die hem typeert alsook de realistische aanpak in zijn houding: deze werkwijze is hij
in al die jaren steeds trouw gebleven.
Roland Habersetzer is, in de schoot van de uitgeverij Amphora, verantwoordelijk voor de “Encyclopédie des Arts Martiaux”, “Budoscope” en “Cahiers des Arts Martiaux”.