Het Budo Research Centrum Halle (BRC Halle) is opgericht in Halle op 03 december 1987 onder impuls van Sensei Alex Hauwaert, Kyoshi, 8 Dan (expert CRB-IT).
Onder zijn technische leiding volgt de club sinds haar ontstaan de filosofie en vorming voorgesteld door Soke Roland Habersetzer, 9 Dan en stichter van het ‘Centre de Recherche Budo – Institut Tengu’ (CRB-IT) uit Straatsburg (Frankrijk).

De band met CRB-IT bestaat al sinds 1983, wanneer beide personen elkaar ontmoeten tijdens een internationale karate stage in Gent.
Nadien volgen de contacten elkaar op en groeit de club uit tot een van de sterkhouders binnen CRB-IT.
Naast de afdeling Karate-do (voor kinderen, jeugd en volwassenen) kan je bij ons ook terecht voor Kobudo en Tai Chi.

De club is ook aangesloten bij SPORTA Federatie vzw (lidnummer VB/179), is erkend door de stad Halle en Sport Vlaanderen, is lid van de sportraad Halle en ook ecosportief en sociaal geëngageerd.

Momenteel telt de club ongeveer 160 actieve leden gespreid over de verschillende afdelingen.

Sinds 24 juni 2021 is de structuur van de club aangepast naar een vzw met een algemene vergadering en een bestuursorgaan. De technische omkadering bestaat uit een technisch directeur, lesgevers en assistenten die geregeld samenkomen in een technische commissie voor jeugd en volwassenen.

Doelstellingen

BRC Halle vzw wil

  • De beoefenaars van Karate-do en Kobudo volgens de Tengu-filosofie optimaal voorbereiden om gepast te reageren bij elke vorm van agressie. Hierbij wordt gestreefd naar een authentieke beleving van de vechtkunsten met de nadruk op een juiste houding (ethiek) en een verantwoord gedrag, wederzijds respect, vertrouwen en vriendschap.
  • De beoefenaars van Tai Chi begeleiden volgens hun individuele mogelijkheden in de zoektocht naar beweging, rust en ontspanning. Hierbij wordt gestreefd naar balans en harmonie, een gevoel van innerlijke rust en beleving.
  • Onder leiding van zorgvuldig opgeleide lesgevers een kwalitatief onderricht verzekeren in alle competentiedomeinen met behoud van het authentieke karakter van de vechtkunsten waarbij de ontwikkeling van de beoefenaar centraal staat, ver verwijderd van elke competitieve vorm.

Meer info over de Sporta Check 2024

De Sporta Check is een instrument voor clubs die een beeld willen krijgen van de kwaliteit van hun werking.
‌Aan de hand van een uitgebreide checklist wordt er gepolst binnen 8 thema’s naar de clubwerking.

De checklist bestaat uit 8 themachecks: organisatie, sportief aanbod, communicatie, lesgevers, veiligheid/gezondheid/integriteit, toegankelijkheid, vrijwilligers, cohesie en sfeer. Onder elk thema staan een aantal criteria beschreven waaraan de club wel/niet voldoet.

Na het beantwoorden van de criteria en vragen waaraan je club wel/niet voldoet krijg je het eindresultaat te zien.
‌Behaal je het vereiste minimum, dan voldoet je club aan de “Sporta Check”!

Om de Sporta Check te behalen moet de club voldoen aan minstens 5 van de 8 themachecks. Je voldoet aan een themacheck als je binnen dat thema minstens de helft van de beschreven criteria kan afvinken.

Isa FineArt Photography