API

Een Aanspreekpersoon Integriteit binnen een sportclub (Club-API) is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, trainers, bestuurders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht van grensoverschrijdend gedrag.

Dit kan gaan over seksueel grensoverschrijdend gedrag maar ook over pesten, racisme, uitsluiting, online-pesten…in al zijn gradaties.
Ook in onze club hechten we hieraan veel belang, een paar leden hebben hiervoor dan ook een opleiding gevolgd zodat elk incident kan worden gemeld.
Onze API’s (Bernadette Meeus, Jenny Van Loock en Dirk De Jonghe) staan klaar om te luisteren en te helpen waar nodig. 

Hun contactgegevens zijn: Bernadette (0475/94 32 74), Jenny (0484/73 07 61) en Dirk (0493/81 46 15)

Je kan hun ook een e-mail sturen: api@brchalle.eu

Om de drempel om te praten over grensoverschrijdend gedrag te verlagen is er ook de hulplijn 1712 : een gratis professionele hulplijn voor jongeren en volwassenen die een vraag hebben over geweld, misbruik en kindermishandeling.
Let wel: hulplijn 1712 is geen meldpunt en kan dus niet dienen als vervanging van een club-API.